Love shopping, cooking and now ~ blogging ~ Spending entire life with my luvey-duvey hubby... And now praying hard for a baby...
RSS

MuTiARa HaTi

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segenap penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezeki-Nya" (Surah ai-Mulk : 15)


"Wahai kaumku, sembahlah ALLAH, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu selain-Nya. Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kamu supaya memakmurkannya. " (Surah Hud : 61)"Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat-lelah (menjalankan keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah (ketika engkau) kembali kepada Tuhan-mu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu (tercatat semuanya). " (Surah al-Insyiqaq : 6)

0 comments: